Voetbalvereniging Veere
De vereniging is opgericht op 25 april 1948 met als doel 'het doen beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport'. 
Er zijn 3 heren senioren teams in competitieverband, 2 prestatief en 1 recreatief. 
Er zijn 2 vrouwen teams, 1 prestatief in competitieverband (samenwerkingsteam met v.v. Serooskerke) en 1 recreatief. 
Voor de jeugd is er een samenwerking met v.v. Serooskerke in de vorm van een Samenwerking Jeugdopleiding (SJO).

Contactgegevens
De algemene contact gegevens en sociale media links staan rechts op deze pagina.
Via de 'verenigingsinformatie' pagina zijn meer contactgegevens te vinden.

Voorpagina

De algemenen ledenvergadering wordt dit jaar gehouden op maandag 27 november en zal om 20:00 beginnen. De stukken zullen twee weken van te voren in de bestuurskamer ter inzage liggen, daarnaast zullen de stukken ook digitaal gedeeld worden.

Wij rekenen op uw aanwezigheid.

 

Agenda ledenvergadering:

 

 1. Opening

 2. Vaststellen notulen ledenvergadering 17 november 2016

 3. Mededelingen en ingekomen stukken

 4. Jaarverslag secretaris 2016/2017 **

 5. Verslag kascontrolecommissie

 6. Jaarrekening 2016/2017**

 7. Begroting 2017/2018, inclusief vaststelling contributiebedragen**

 8. Decharge bestuur

 9. Verkiezing kascontrolecommissie

 10. Verkiezing bestuur

  Periodiek aftredend zijn: Secretaris Carla Coenen en Leo Touw. Mevrouw Coenen en de heer Touw zijn herkiesbaar.
  Tevens zal er een nieuwe voorzitter aangesteld worden. Koen de Theije heeft zich kandidaat gesteld.

 11. Uitloting van obligaties

 12. Rondvraag

 13. Sluiting

** Deze stukken liggen 14 dagen, voorafgaand aan de vergadering ter inzage in de bestuurskamer en zijn digitaal verzonden aan dee leden, waarvan onze ledenadministratie een mailadres hebben.. 

28 november zijn alle teams op de foto geweest met de nieuwe tenues, en wat zijn wij trotst op het zwart & blauw! De foto's van de teams zijn in het fotoalbum te vinden.

 

InternetBode: Jeugd Serooskerke en Veere laat nieuwe shirts zien

SEROOSKERKE – Op sportpark Noordhout in Serooskerke zijn zaterdag de nieuwe, blauw-zwarte shirts gepresenteerd van ST (Samenwerking Teams), de naam van de samenwerkende jeugdteams van de twee voetbalverenigingen Serooskerke en Veere.

Het is het tweede seizoen dat de jeugd uit de twee dorpen samen speelt. “Het is een prettige en succesvolle samenwerking tussen het kader en de spelers van de voetbalclubs”, vinden de besturen.

Tenue

De zwart-witte shirts van Veere, de blauwe van Serooskerke zijn samengevoegd tot een blauw-zwart tenue. 

De komende maanden kijken de verenigingen of ze een samenwerking jeugdopleiding kunnen oprichten. FOTO ANNET EEKMAN

Bron: http://internetbode.nl/middelburg/jeugd-serooskerke-en-veere-laat-nieuwe-shirts-zien-307567 door EUGÈNE DE KOK.

 

De contributies zullen medio november 2017 geïnd worden, wij verzoeken u voor voldoende saldo te zorgen, zodat het incassoproces soepel verloopt. De leden die nog pet nota betalen, wordt ook verzocht om deze tijdig te betalen.

De contributies zijn ten opzichte van 2016-2017 niet geïndexeerd, voor de jeugd heeft harmonisatie van de contributies met V.V. Serooskerke plaatsgevonden, wat geleid heeft tot iets lagere tarieven voor onze jeugd. 

 

 

Contributie bedragen

Factuur (€)  Incasso (€) 
Voor 1 juli nog geen 12 jaar 82,50 77,50
Voor 1 juli 12 maar nog geen 16 jaar  92,50 87,50
Voor 1 juli 16 maar nog geen 18 jaar   105,00 100,00
Voor 1 juli 18 jaar  168,00 163,00
Niet spelend lid    68,00 63,00

Op zaterdag 28 oktober 2017 zullen de nieuwe tenues (blauwzwart) van de samenwerkende jeugdteams worden gepresenteerd. Deze presentatie vindt plaats op sportparkpark “Noordhout” aan de Kadetweg 4 te Serooskerke.

De samenwerkingsvorm  speelt, naar volle tevredenheid,  voor het tweede seizoen onder de naam ST Serooskerke / Veere (Samenwerking Teams). We kunnen spreken van een prettige en succesvolle samenwerking tussen  kader en  spelers van beide voetbalverenigingen.  De komende periode tot juni 2018 zal worden bekeken om volgend seizoen een Samenwerking Jeugd Opleiding (SJO) op te richten.

Presentatie nieuwe tenues

Wanneer​: zaterdag 28 oktober 2017

Waar​: sportpark Noordhout, Kadetweg 4 te Serooskerke

Hoe laat​: Aanvang 09.00 uur

 

Info

Bestuur vv Veere

Bestuur vv Serooskerke

 

Hans van den Broeke

Tel. 06-20416640

De evenementen commissie heeft een kalender opgesteld opgesteld en deze is nu ook op de website te vinden. De evenementen zijn op de startpagina in het kader aan de rechterkant te vinden. 


PLUS Jeugdtoernooi (klik)
De pagina voor het jaarlijkse terugkerende PLUS jeugdtoernooi. 

Weekbrieven (klik)
Iedere week komen er nieuwe weekbrieven uit met het programma van de senioren- en jeugdelftallen. 

Schema jeugdscheidsrechters (klik)
Voor de jeugdwedstrijden is er een schema met scheidsrechters uit de senioren. Het schema komt per seizoenshelft, als het niet in je planning past is het de bedoeling dat je zelf voor vervanging zorgt. 

Formulier declaratie kilometers (klik)
Formulier voor de reiskostendeclaratie voor wedstrijden buiten Walcheren.

Evenementen
Hieronder staan de evenementen die georganiseerd zijn, als het blok leeg is staat er niets op de planning.