Voetbal Vereniging Veere
Een vereniging met ± 220 leden, waarvan het 1e in de 4e klasse zaterdag (Zuid 1) speelt.

Contact
Telefoonnummers
Kantine: 0118-506999
Bestuurskamer: 0118-506109 
Adres
Bieweg 3, te Veere

 • 15284008_1203902259703066_2942930898928605013_n.jpg
 • fkampioen.JPG
 • aaad1.JPG
 • aaoudenjong.JPG
 • 15267956_1203898373036788_4307357111904044388_n.jpg
 • ajoub.JPG
 • hoedje.JPG
 • omarm.JPG
 • blij.JPG
 • aahalvefinal.JPG
 • dameszwaluwen.JPG

Voorpagina

De algemenen ledenvergadering wordt dit jaar gehouden op maandag 27 november en zal om 20:00 beginnen. De stukken zullen twee weken van te voren in de bestuurskamer ter inzage liggen, daarnaast zullen de stukken ook digitaal gedeeld worden.

Wij rekenen op uw aanwezigheid.

 

Agenda ledenvergadering:

 

 1. Opening

 2. Vaststellen notulen ledenvergadering 17 november 2016

 3. Mededelingen en ingekomen stukken

 4. Jaarverslag secretaris 2016/2017 **

 5. Verslag kascontrolecommissie

 6. Jaarrekening 2016/2017**

 7. Begroting 2017/2018, inclusief vaststelling contributiebedragen**

 8. Decharge bestuur

 9. Verkiezing kascontrolecommissie

 10. Verkiezing bestuur

  Periodiek aftredend zijn: Secretaris Carla Coenen en Leo Touw. Mevrouw Coenen en de heer Touw zijn herkiesbaar.
  Tevens zal er een nieuwe voorzitter aangesteld worden. Koen de Theije heeft zich kandidaat gesteld.

 11. Uitloting van obligaties

 12. Rondvraag

 13. Sluiting

** Deze stukken liggen 14 dagen, voorafgaand aan de vergadering ter inzage in de bestuurskamer en zijn digitaal verzonden aan dee leden, waarvan onze ledenadministratie een mailadres hebben.. 

28 november zijn alle teams op de foto geweest met de nieuwe tenues, en wat zijn wij trotst op het zwart & blauw! De foto's van de teams zijn in het fotoalbum te vinden.

 

InternetBode: Jeugd Serooskerke en Veere laat nieuwe shirts zien

SEROOSKERKE – Op sportpark Noordhout in Serooskerke zijn zaterdag de nieuwe, blauw-zwarte shirts gepresenteerd van ST (Samenwerking Teams), de naam van de samenwerkende jeugdteams van de twee voetbalverenigingen Serooskerke en Veere.

Het is het tweede seizoen dat de jeugd uit de twee dorpen samen speelt. “Het is een prettige en succesvolle samenwerking tussen het kader en de spelers van de voetbalclubs”, vinden de besturen.

Tenue

De zwart-witte shirts van Veere, de blauwe van Serooskerke zijn samengevoegd tot een blauw-zwart tenue. 

De komende maanden kijken de verenigingen of ze een samenwerking jeugdopleiding kunnen oprichten. FOTO ANNET EEKMAN

Bron: http://internetbode.nl/middelburg/jeugd-serooskerke-en-veere-laat-nieuwe-shirts-zien-307567 door EUGÈNE DE KOK.

 

De contributies zullen medio november 2017 geïnd worden, wij verzoeken u voor voldoende saldo te zorgen, zodat het incassoproces soepel verloopt. De leden die nog pet nota betalen, wordt ook verzocht om deze tijdig te betalen.

De contributies zijn ten opzichte van 2016-2017 niet geïndexeerd, voor de jeugd heeft harmonisatie van de contributies met V.V. Serooskerke plaatsgevonden, wat geleid heeft tot iets lagere tarieven voor onze jeugd. 

 

 

Contributie bedragen

Factuur (€)  Incasso (€) 
Voor 1 juli nog geen 12 jaar 82,50 77,50
Voor 1 juli 12 maar nog geen 16 jaar  92,50 87,50
Voor 1 juli 16 maar nog geen 18 jaar   105,00 100,00
Voor 1 juli 18 jaar  168,00 163,00
Niet spelend lid    68,00 63,00


PLUS Jeugdtoernooi (klik)
De pagina voor het jaarlijkse terugkerende PLUS jeugdtoernooi. 

Weekbrieven (klik)
Iedere week komen er nieuwe weekbrieven uit met het programma van de senioren- en jeugdelftallen. 

Schema jeugdscheidsrechters (klik)
Voor de jeugdwedstrijden is er een schema met scheidsrechters uit de senioren. Het schema komt per seizoenshelft, als het niet in je planning past is het de bedoeling dat je zelf voor vervanging zorgt. 

Evenementen
Hieronder staan de evenementen die georganiseerd zijn, als het blok leeg is staat er niets op de planning.

10 Mar 2018 - 18:00 until 10 Mar 2018 - 23:59
06 Apr 2018 - 00:00
01 Jun 2018 - 00:00
Datum kan wijzigen i.v.m. nacompetitie..