Voetbalvereniging Veere
De vereniging is opgericht op 25 april 1948 met als doel 'het doen beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport'. 
Er zijn 3 heren senioren teams in competitieverband, 2 prestatief en 1 recreatief. 
Er zijn 2 vrouwen teams, 1 prestatief in competitieverband (samenwerkingsteam met v.v. Serooskerke) en 1 recreatief. 
Voor de jeugd is er een samenwerking met v.v. Serooskerke in de vorm van een Samenwerking Jeugdopleiding (SJO).

Contactgegevens
De algemene contact gegevens en sociale media links staan rechts op deze pagina.
Via de 'verenigingsinformatie' pagina zijn meer contactgegevens te vinden.

Allen 

Omdat de nieuwjaarsreceptie al in een vergevorderd stadium was, en de geluidsoverlast een groot deel van mijn nieuwjaarspeech deed verstommen, ben ik van mening dat de boodschap hiervan dermate belangrijk is, dat ik deze nog graag met U deel via de website. 

Waarvan acte. 

 

Nieuwjaarspeech 2017

Welkom aanwezigen op deze nieuwjaarsreceptie van onze Voetbalvereniging Veere. 

Allen, een voorspoedig, gezond en sportief 2017 toegewenst. 

We zijn dit jaar in nieuwe stijl gestart met een sponsorloop georganiseerd door de twee evenementencommissies van het samenwerkingsverband Veere/ Serooskerke of zo U wilt Serooskerke/ Veere. 

De opkomst was boven verwachting en beide clubs hebben meer opgehaald dan gehoopt. De opbrengst hiervan wordt besteed aan jeugdactiviteiten. Hulde aan de beide commissies en de mede organisatoren. 

 

Zoals U weet zijn we in het seizoen 2015-2016 gestart met het proefproject Samenwerkingsverband bij de jeugd. 

Als eerste waren de B-junioren aan de beurt. Bij Veere was duidelijk dat er niet genoeg B- spelers waren voor een nieuw seizoen en Serooskerke had er niet genoeg voor 2 B- teams. Een samengesteld team zou alle problemen oplossen. Na een geslaagd proefjaar werd besloten om het samenwerkingsverband ook in het seizoen 2016-2017 voor te zetten, nu met uitbreiding naar de A en C junioren en de D pupillen. 

De E en de F blijven spelen bij hun oorspronkelijke vereniging. 

Inmiddels is ook besloten deze samenwerking te continueren in 2017-2018. 

 

Het ziet er immers naar uit dat de krimp blijft voortzetten; scholen en verenigingen in de kleine kernen vertonen geen aanwas meer. 

Te laat is ingezien door de gemeenten dat deze kernen langzaam leeg lopen door vergrijzing en gebrek aan werkgelegenheid. 

De arbeidsplaatsen zijn in de 3 grote steden Goes, Middelburg en Vlissingen en het Sloe gebied en in die drie steden zijn huur- en goedkopere koopwoningen voorhanden. 

Bovendien vertrekt de HBO-er en de student richting Brabant en de Randstad, omdat in Zeeland te weinig stageplaatsen zijn en te weinig studierichtingen. 

Dat alles is voelbaar ook in onze vereniging. 

Gelukkig is er in Zanddijk Oost al een kentering merkbaar. Veel oud Verenaren waaronder ook jongere ondernemers komen terug, omdat er nu betaalbaarder nieuwbouw mogelijk is. 

De KNVB heeft dit ook opgemerkt en is met een aantal oplossingen gekomen. Allereerst de diverse samenwerkingsverbanden die bij vele verenigingen vooral bij de jeugd al veelvuldig in werking zijn. 

En natuurlijk zijn er nu ook de fusieclubs ( Schouwen Duiveland werkt momenteel al aan zijn vierde fusie ). De eerste was daar de fusie van Dreischor en Zonnemaire, zij gingen in2009 verder onder DZC ’09. De 2e is natuurlijk MZC’ 11 , de fusie van Mevo en Zierikzee. 

De 3e is die van Renesse en DFS, zij gaan verder onder de naam FC Westhoek. ZSC zou hier in ook meegaan , maar de leden stemden tegen , iets waarvan ze later veel spijt gaan krijgen. 

En de 4e is een grotere fusie, waar deze week nog over gestemd gaat worden. namelijk SKNWK, Duiveland en Ouwerkerk. 

Meestal belonen de gemeentes zulke initiatieven met de aanleg van een nieuw complex. Want het scheelt hun enorm in onderhoud. 

Op Zuid Beveland is de fusie Nieuwdorp en Lewedorpse Boys jammerlijk mislukt. Wat op termijn de ondergang van Lebo zal betekenen. Ook hier verder op Zuid Beveland zijn al samenwerkingsverbanden en fusies in voorbereiding. Wanneer de clubs niet zelf de besprekingen starten kan de gemeente waarin een of meer clubs gevestigd zijn, aandringen op dergelijke fusies. 

Bijvoorbeeld Vlissingen waar de vijf clubs een 3 tal kunstgrasvelden en een zevental grasvelden ter beschikking hebben. 

Veel te veel in de ogen van de bestuurders. 

Samenwerking of fusie van 2 of 3 clubs kan hier leiden tot het gebruik van maximaal 7 velden, wat per jaar een 45.000 euro aan onderhoud scheelt. Ook het kleedkamergebruik kan bij een ton aan besparingen opleveren. Wanneer de clubs weigeren rond de tafel te zitten dan zal er gedwongen opgetreden worden. 

Het meest merkbaar zal het in Zeeuws Vlaanderen zijn .Hier zijn clubs met maximaal 60 leden , 2 seniorenteams en niet eens een jeugdteam. 

 

Maar nu dienen de personele problemen zich ook bij onze VVVeere aan. Al na enkele wedstrijden zag het er naar uit dat een 2e en een 3e elftal op zaterdag te laten spelen voor onoverkomelijke problemen ging zorgen. Blessures bij alle seniorenselecties, werk op zaterdag, gezinsuitbreiding etc. allerlei problemen , die Uw bestuur er in overleg met de spelers en de onlangs opgerichte seniorencommissie toe noopte om de 2eselectie terug te trekken; een maatregel die in de omgeving met veel hoongelach werd ontvangen. Dus dat moeten we in het vervolg dienen te voorkomen. Het levert ook een hoop rompslomp op. Tegenstanders moeten punten inleveren, scheidsrechters hun vergoeding, tegenstanders spelen minder wedstrijden en de club levert behoorlijk in. 

We hebben U echter vorig jaar beloofd om als bestuur niet te buigen voor excuses zoals krimp en vergrijzing , maar constructief te gaan denken aan het voortbestaan van onze club aan de Bieweg in wat voor een hoedanigheid ook. 

 

In eerste instantie hebben we een beroep gedaan op de huidige seniorengroep om actief deel te nemen aan het benaderen van familie, vrienden en collega’s die gestopt zijn met voetballen of bij een andere vereniging spelen en die het minder naar de zin hebben om mee te helpen aan een serieuze groei van het ledenbestand en dus spelersbestand, zodat we volgend jaar weer een 2e team kunnen inschrijven. 

Indien er tijdig voldoende spelers zijn kan het bestuur voor een trainer zorgen en voldoen wij weer aan de norm voor een licentie van de KNVB voor de volgende seizoenen. 

Daarna wordt er bekeken of er serieuze belangstelling is voor een team in de 35+ of 45+ competitie, waardoor zij die geen tijd meer hebben om regelmatig te trainen om in het weekend nog een balletje te trappen in een kleine competitievorm. Of zelfs weer een vierde team??? 

We wijzen daar bij naar de maandag avondtraining van de vrouwen, die uit een 20-tal vrouwen bestaat, die een uurtje trainen en na afloop gezellig een glaasje nuttigen. Navraag leerde dat meerdere verenigingen bezig zijn met dit initiatief en misschien rolt hier op termijn nog wel eens een onderling toernooitje uit. 

 

In het jaar 2017 zullen we verder inzetten op een verbeterde communicatie binnen onze club. 

In samenwerking met de sponsorclub en Koen de Theije willen we werken aan betere reclame mogelijkheden voor de sponsoren via de website en via een programmaboekje voor de thuiswedstrijden voor de 1e selectie. 

Tevens zullen we op diverse gebieden de samenwerking met de jeugd van Serooskerke gaan intensiveren, met name 1 website voor de jeugd, samenwerking met toernooien en evenementen. 

We moeten er echter ook rekening mee houden dat een groei in de toekomst niet meer mogelijk is, ondanks alle inspanningen van bestuur en leden. Het doemscenario is namelijk dat de grens van het licentiebeleid van de KNVB niet ver weg is. Dat houdt in dat het laten spelen van twee senioren teams de limiet is voor het bestaansrecht voor een vereniging. 

We kunnen dit kunstmatig in stand houden, maar gezond beleid is dit niet. Ten eerste hebben we nog een verplichting tegenover de gemeente, inzake de privatisering. 

Deze verplichting duurt nog bijna 20 jaar en door veel eigen inzet heeft dit onze vereniging ook veel luxe opgeleverd. Kijk naar onze accommodatie, die mede door de inzet van onze klusploeg om door een ringetje te halen is en met vele handen zo opgebouwd is; het zou toch zonde zijn, als je over 3 á 4 jaar langs fietst en het gras tegen de doellat groeit. 

Regeren bij verenigingen is nog altijd vooruitzien. 

En mochten onze plannen niet helemaal slagen dan zijn er nog een aantal mogelijkheden om voor continuïteit te zorgen. 

 

Allereerst is er de fusiemogelijkheid. Duidelijk is dat het aantal clubs dat de mogelijkheid biedt om mee te fuseren beperkt is . een fusie met een mooie club als de Meeuwen is natuurlijk geografisch gezien gedoemd te mislukken. 

Verder moet de partner ook bereid zijn om samen te gaan. 

Eveneens is de mogelijkheid er om de eerste paar jaar bij de senioren samen te gaan met alle teams. Het doel moet wel op den duur een fusie zijn. Maar er kan ook een samenwerkingsverband met de B categorie gevormd worden. Dat wil zeggen de lagere categorie teams zoals 2een 3e etc. en de eerste selecties onafhankelijk. 

Ideaal zou zijn dan de eerste 2 selecties onafhankelijk zodat de opbouw onaangetast blijft. 

Hierbij is door de samenwerking de voeding vanuit de jeugd gegarandeerd. 

 

Hoe een en ander zal gaan functioneren, laten we uiteindelijk beslissen door de Algemene Ledenvergadering, dus door de leden op een bijzondere ledenvergadering 

Het bestuur zal hiervoor een commissie samenstellen, die uiteindelijk gaat onderzoeken wat voor onze vereniging het beste is. Deze voorbereiding kan best een anderhalf jaar duren, we kunnen er maar beter klaar voor zijn Een voor de hand liggende oplossing is verdere samenwerking met Serooskerke met een Veere 1 en een Veere 2 en een Serooskerke 1 en een Serooskerke 2 , beide met hun eigen DNA en de rest in een samenwerkingsverband. Maar dat adviseer ik en dat is nu net niet de bedoeling. 

 

Carel Peterson 

 

 


PLUS Jeugdtoernooi (klik)
De pagina voor het jaarlijkse terugkerende PLUS jeugdtoernooi. 

Weekbrieven (klik)
Iedere week komen er nieuwe weekbrieven uit met het programma van de senioren- en jeugdelftallen. 

Schema jeugdscheidsrechters (klik)
Voor de jeugdwedstrijden is er een schema met scheidsrechters uit de senioren. Het schema komt per seizoenshelft, als het niet in je planning past is het de bedoeling dat je zelf voor vervanging zorgt. 

Formulier declaratie kilometers (klik)
Formulier voor de reiskostendeclaratie voor wedstrijden buiten Walcheren.

Evenementen
Hieronder staan de evenementen die georganiseerd zijn, als het blok leeg is staat er niets op de planning.