Voetbalvereniging Veere
De vereniging is opgericht op 25 april 1948 met als doel 'het doen beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport'. 
Er zijn 3 heren senioren teams in competitieverband, 2 prestatief en 1 recreatief. 
Er zijn 2 vrouwen teams, 1 prestatief in competitieverband (samenwerkingsteam met v.v. Serooskerke) en 1 recreatief. 
Voor de jeugd is er een samenwerking met v.v. Serooskerke in de vorm van een Samenwerking Jeugdopleiding (SJO).

Contactgegevens
De algemene contact gegevens en sociale media links staan rechts op deze pagina.
Via de 'verenigingsinformatie' pagina zijn meer contactgegevens te vinden.

De algemenen ledenvergadering wordt dit jaar gehouden op maandag 27 november en zal om 20:00 beginnen. De stukken zullen twee weken van te voren in de bestuurskamer ter inzage liggen, daarnaast zullen de stukken ook digitaal gedeeld worden.

Wij rekenen op uw aanwezigheid.

 

Agenda ledenvergadering:

 

 1. Opening

 2. Vaststellen notulen ledenvergadering 17 november 2016

 3. Mededelingen en ingekomen stukken

 4. Jaarverslag secretaris 2016/2017 **

 5. Verslag kascontrolecommissie

 6. Jaarrekening 2016/2017**

 7. Begroting 2017/2018, inclusief vaststelling contributiebedragen**

 8. Decharge bestuur

 9. Verkiezing kascontrolecommissie

 10. Verkiezing bestuur

  Periodiek aftredend zijn: Secretaris Carla Coenen en Leo Touw. Mevrouw Coenen en de heer Touw zijn herkiesbaar.
  Tevens zal er een nieuwe voorzitter aangesteld worden. Koen de Theije heeft zich kandidaat gesteld.

 11. Uitloting van obligaties

 12. Rondvraag

 13. Sluiting

** Deze stukken liggen 14 dagen, voorafgaand aan de vergadering ter inzage in de bestuurskamer en zijn digitaal verzonden aan dee leden, waarvan onze ledenadministratie een mailadres hebben.. 


PLUS Jeugdtoernooi (klik)
De pagina voor het jaarlijkse terugkerende PLUS jeugdtoernooi. 

Weekbrieven (klik)
Iedere week komen er nieuwe weekbrieven uit met het programma van de senioren- en jeugdelftallen. 

Schema jeugdscheidsrechters (klik)
Voor de jeugdwedstrijden is er een schema met scheidsrechters uit de senioren. Het schema komt per seizoenshelft, als het niet in je planning past is het de bedoeling dat je zelf voor vervanging zorgt. 

Formulier declaratie kilometers (klik)
Formulier voor de reiskostendeclaratie voor wedstrijden buiten Walcheren.

Evenementen
Hieronder staan de evenementen die georganiseerd zijn, als het blok leeg is staat er niets op de planning.